Z życia szkoły

Informacja o rekrutacji do projektu “Kreujemy zawodową przyszłość w Świętochłowicach”

Regulamin rekrutacji Zał. 1 Wniosek rekrutacyjny Zał. 2 Deklaracja uczestnictwa Zał. 3 Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych Zał. 4 Rezygnacja z udziału w projekcie Zał. 5 Karta oceny formalnej i merytorycznej