Z życia szkoły

Przedłużamy rekrutację do projektu “Kreujemy zawodową przyszłość w Świętochłowicach”