Higienistka

Gabinet higienistki znajduje się na drugim piętrze, w pobliżu sal nr 37 i 50.

Godziny pracy higienistki:

poniedziałek 8:00 – 13:00

środa 8:00 – 13:00

czwartek 8:00 – 13:00

piątek 8:00 – 12:00

Gabinet higienistki szkolnej zapewnia uczniom doraźną pomoc medyczną ora oraz pomoc  w nagłych wypadkach i zachorowaniach.

Higienistka szkolna współpracuje z gronem pedagogicznym w zakresie szeroko rozumianej promocji zdrowia, organizowania akcji i konkursów propagujących zdrowy styl życia i nawyki żywieniowe.

Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej jest miejscem, gdzie uczeń może szukać pomocy nie tylko w przypadku urazów i dolegliwości, lecz także w rozwiązywaniu różnych problemów szkolnych,
rodzinnych itp.
Uszanuj prawo swojej koleżanki i kolegi do tajemnicy dotyczącej stanu zdrowia i prawo do intymności podczas badania.
Wchodząc do gabinetu gdzie znajduje się już inny uczeń naley się wycofać i poczekać na swoja kolej.