Psycholog i Pedagog

W naszej szkole funkcję psychologa pełni mgr Ilona Jeżewska

Gabinet psychologa szkolnego znajduje się na II piętrze szkoły.

Godziny pracy psychologa:

Wtorek 8.00 – 13.00

Środa  9.00 -12.30

Czym zajmuje się psycholog szkolny?

Psycholog szkolny to osoba, która zajmuje się szeroko pojętą pomocą psychologiczną. Oznacza to, że mogą się do niego zgłosić uczniowie, rodzice/opiekunowie uczniów oraz nauczyciele, którzy borykają się z różnymi problemami (emocjonalnymi, życiowymi, edukacyjnymi, społecznymi). Psycholog dokona analizy indywidualnych przypadków oraz zaproponuje odpowiedni sposób na rozwiązanie problemu. Zazwyczaj są to zajęcia terapeutyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne oraz indywidualne konsultacje. Zdarza się jednak tak, że będzie potrzebna pełna diagnoza psychologiczna bądź psychiatryczna. Wówczas od psychologa można uzyskać konkretną poradę odnoście dalszego postępowania.

Psycholog szkolny zajmuję się także działaniami profilaktycznymi. Obecnie w naszej szkole psycholog koordynuje programy profilaktyczne tj. „Wybierz życie – pierwszy krok”, „Podstępne WZW” oraz „Znamię? Znam je!”.

Szanowni Uczniowie! Do psychologa szkolnego możecie przyjść gdy:

– potrzebujecie z kimś porozmawiać,

– stoicie przed jakimś wyborem i jest to dla was trudna sytuacja,

– macie problemy edukacyjne,

– nie radzicie sobie z sytuacją szkolną,

– macie problemy rodzinne, życiowe,

– macie problemy w relacjach z rówieśnikami,

– ktoś z twojego otoczenia ma problemy i czujesz, że potrzebuje pomocy

Szanowni Rodzice/Opiekunowie! Zapraszam na indywidualną konsultację i/lub rozmowę telefoniczną gdy:

– chcecie Państwo lepiej zrozumieć swoje dziecko,

– jeśli dziecko ma problemy edukacyjne, życiowe, rówieśnicze,

– jeśli potrzebują Państwo rozmowy i wsparcia.

WAŻNE TELEFONY

W każdej sytuacji kryzysowej można korzystać z następujących bezpłatnych numerów telefonów:

 1. BEZPŁATNY TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY:
   116 111 czynny codziennie w godzinach 12.00-2.00
 2. BEZPŁATNY TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY RZECZNIKA PRAW DZIECKA800 12 12 12 czynny od poniedziałku do piątku 8.15-20.00.
  CENTRUM WSPARCIA DLA OSÓB W STANIE KRYZYSU PSYCHICZNEGO:
  800 70 22 22czynny całodobowo, bezpłatny.
 3. TELEFON DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA:
   800 100 100 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 15:00.
 4. TELEFON ZAUFANIA DLA OSÓB DOROSŁYCH W KRYZYSIE EMOCJONALNYM:
  116 123czynny od poniedziałku do piątku od godz. 14.00 do 22.00, bezpłatny.
 5. BEZPŁATNA LINIA WSPARCIA DLA OSÓB PO STRACIE BLISKICH:
  800 108 108 czynne w dni powszednie od 14:00 do 20:00.
  (Info ze strony Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świętochłowicach)

Przydatne linki:

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Świętochłowicach http://ppp.swietochlowice.pl/

OPS Świętochłowice  https://ops.swietochlowice.pl/

Forum przeciw Depresji https://forumprzeciwdepresji.pl/

Fundacja Dzieci Niczyje https://fdds.pl/

Jak radzić sobie z trudnymi emocjami – artykuł https://mateuszgrzesiak.pl/jak-radzic-sobie-z- trudnymi-emocjami/

Drogi uczniu!
Jeśli chciałbyś z kimś porozmawiać, masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać, masz złe samopoczucie, coś Cię dręczy, stoisz przed trudnym wyborem i potrzebujesz pomocy w podjęciu decyzji, chcesz opowiedzieć o czymś, co ci się przydarzyło, masz problemy w rodzinie, trudną sytuację w domu, masz problemy w relacjach z innymi uczniami lub ktoś z twojego otoczenia ma problem i czujesz, że potrzebuje pomocy – psycholog pomoże Ci we wszystkich tych kwestiach.


Pomocą służy Ci również pedagog szkolny mgr Patrycja Jakubowska.

Gabinet pedagoga szkolnego znajduje się w sali numer 30.

Godziny pracy pedagoga:

Poniedziałki 8.00-12.30

Wtorki 11.00-16.00

Środy 8.00-12.30

Czwartki 11.00-16.30

Piątki 8.00-14.00

Pełni także dyżur pod adresem e-mail: pedagodzy_ZSEU@wp.pl

Pedagog szkolna służy radą, pomocą i informacją w nurtujących problemach zarówno uczniom, jak i rodzicom i nauczycielom. Interweniuje w sytuacjach kryzysowych. Prowadzi zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym. Specjalizuje się w terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (SFA). Współpracuje z wieloma instytucjami środowiska lokalnego, w celu zapewnienia holistycznej opieki i profesjonalnej pomocy uczniom naszej szkoły.

Pedagog szkolny:

 • Rozpoznaje indywidualne potrzeby uczniów oraz analizuje przyczyny niepowodzeń szkolnych.
 • Określa formy i sposoby udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.
 • Organizuje i prowadzi formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
 • Podejmuje w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli, działania profilaktyczno- wychowawcze wynikające z programu wychowawczego szkoły.
 • Współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w przypadkach indywidualnych.
 • Współdziała z policją, sądami w przypadkach wykroczeń uczniów.
 • Planuje i koordynuje zadania w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu.
 • Działa na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Możesz skontaktować się z pedagogiem szkolnym jeśli:

 • nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem lub kolegami w klasie,
 • masz problemy z uzyskaniem lepszych ocen,
 • masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej,
 • masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać,
 • chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem,
 • chciałbyś z kimś porozmawiać,
 • chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób,
 • masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić,
 • masz problem z wyborem dalszej drogi kształcenia.

Każdy uczeń potrzebujący pomocy pedagogiczno-psychologicznej może ponadto skorzystać z telefonów zaufania, gdzie dzwoniący zachowuje anonimowość: